Přeskočit navigaci.
Jste zde: Úvodní stránka > Plniče nápojů > CF 250 - plnič nápojů s dosycováním
Produkty
stroj

MIX – výrobník sycených nápojů

  • moderní pěti-nádobový systém bez dávkovacího čerpadla
  • zcela automatické řízení bez nutnosti stálé obsluhy
  • možnost výroby sody a ochucených sycených nápojů
  • zařízení obsahuje vlastní sanitační okruh
  • rozsáhlá výkonová řada pro zákazníka

více informací

CF 250 - plnič nápojů s dosycováním

Zařízení je navrženo jako jednoduchý protitlaký plnič nápojů se sytící sekcí . V této sekci probíhá nasycení nápoje, případně jeho dosycení pokud se jedná o pivo. Výkon zařízení je 250 lahví o objemu 0,5 l. Pro ostatní objemy je výkon nutno přepočítat. Na zařízení je možno plnit skleněné lahve a po malé úpravě i celý sortiment PET lahví.

Zařízení je určeno, vzhledem k jeho výkonu, pro malé výrobce nápojů, případně pro minipivovary.

Hlavními částmi zařízení je plnící nádrž se sytící sekcí, plnící ventily, přítlaky lahví, filtr, čerpadlo, rám stroje, bezpečnostní kryty, pneumatická a elektrická výbava stroje. Princip funkce stroje je popsán v následujícím. Po zaplavení filtru a čerpadla nápojem uvedeme stroj stisknutím tlačítka START do chodu. Rozeběhne se čerpadlo a začne se sytit nápoj, který je veden do plnicí nádoby. Po dosažení maximální hladiny v plnící nádrži se čerpadlo automaticky vypne. Nyní otevřeme bezpečnostní kryt stroje a na přítlaky lahví, které jsou ve spodní poloze, vložíme lahve. Po vložení lahví na talířky přítlaků zavřeme bezpečnostní kryt. Nyní musíme na ovládacím panelu stroje zvolit typ provozu. Můžeme volit ze dvou typů provozu a to z ručního, nebo automatického, který je za příplatek. Po zvolení ručního provozu stiskneme tlačítko ovládající přítlaky a ty vyjedou do horní polohy. Nyní můžeme stisknout tlačítko ovládající plnící ventily. Po jeho stisknutí dojde k natlakování lahve oxidem uhličitým a po vyrovnání tlaků k naplnění lahve nápojem. Po naplnění lahve tlačítkem zavřeme plnící ventily. Nyní musíme tlačítkem, které ovládá odfuk z lahve, odtlakovat hrdelní prostor lahví. Po odtlakování lahví můžeme sjet s přítlaky do spodní polohy, otevřít kryt, vyjmout z plnícího prostoru plné lahve a na jejich místo vložit lahve prázdné. Celý cyklus se zase opakuje. Při zvolení automatického provozu výše popsané kroky probíhají automaticky. Hladina nápoje v plnící nádrži je udržována mezi maximem a minimem rovněž automaticky. Úroveň nasycení nápoje oxidem uhličitým řídíme tlakem v sytící části stroje. Čím vyšší tlak v této sekci nastavíme tím dosáhneme vyšší úrovně nasycení. Zařízení má svůj vlastní sanitační okruh, takže celý stroj lze po zapojení do sanitačního okruhu snadno čistit a proplachovat.

Veškeré součásti stroje včetně rámu jsou vyrobeny z nerez oceli. Pryže použité k těsnění jsou zdravotně nezávadné a vhodné k použití v potravinářském průmyslu. Záruční doba je jeden až dva roky.

cf250_3kusy
Kontakt

LATECH group CZ s.r.o.

Marešova 643/6

198 00 Praha 9

Česká republika

mapa crE-mail: info@latech.cz

Tel.: 777 592 537

Realizoval: Naweb webdesign Design: Vitecwebdesign